Forældreforeningen

Foreningens form og formål

Foreningen har betegnelsen “Forældreforening for den danske afdeling på Lycée d’Etat International de Saint Germain-en-Laye” (Association des Parents d’Eleves de Langue Danoise de la Section Danoise/Norvégienne du Lycée d’Etat International de Saint Germain-en-Laye “.

Foreningen er oprettet i overensstemmelse med lov af 1. juli 1901, dekret af 16.august 1901 (foreningens vedtægter kan hentes på forældreintra under “bestyrelsen”).
Læs mere om foreningens rammer og forventninger til medlemmerne under “1901-forening”.

Foreningen administreres af en frivillig bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer samt to suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formål er at varetage de økonomiske spørgsmål i forbindelse med driften af afdelingen, herunder :
– ansættelse af lærere efter indstilling fra sektionslederen og accept fra den franske rektor
– aflønning af lærerne
– regnskab
– opkrævning af elevgebyr
– budgetudarbejdelse
– løbende kontakt med sektionslederen og lærerne, skolens franske administration, de øvrige nationale forældrebestyrelser og APELI