Club International

Club International er en forening, der kører på frivillig basis af forældre fra skolens 13 sektioner. De mødes en gang om måneden for at forberede de faste aktiviteter, som klubben er ansvarlig for, samt tage stilling til mulige investeringer til at forbedre børnenes hverdag på skolen.

Alle de indtjente penge til CIs arrangementer går ubeskåret til børnene på skolen. Klubben tjener en del penge årligt, som bruges til at investere i ting og aktiviteter, der kommer flest mulige børn til gode. Der er bl.a. indkøbt ny legeplads til børnehavebørnene samt borde og bænke til parken. Der er ligeledes økonomisk hjælp til den store årlige musical, nye reoler til biblioteket, aviser og tidsskrifter i cafeen, nye kurve til den udendørsbasketballbane, møbler til et hyggerum til eleverne i deres mellemtimer, o.m.a.
Klubbens faste aktiviteter er åbne for alle og består af:

Julebasaren (indtjening på ca. 30.000 euros)
Til julebasaren er hver sektion ansvarlig for en madstand med nationale specialiteter samt en pyntestand, hvorfra der sælges bl.a. adventskranse og andre traditionnelle juledekorationer og konfekt.

Sommerfesten – Lycée en fête (indtjeningen ca. 30.000 euros)
Ved sommerfesten har alle sektionerne madstande med specialiteter fra hele verden. Der arrangeres også lege for de mindste, underholdning og en stor tombola.

Cabaret Mamas & Papas
Cabareten afholdes normalt to gange årligt, en gang med klassisk musik, og en gang med mere moderne musik og sang. Den består af frivillige forældre fra alle sektionerne.

Filmklub
Ca. 6 gange om året skiftes sektionerne til at vise en film fra deres land efterfulgt af en “gouter”.