Børnehaven

bhv udenforBørnehaven er nu i fuld sving, og børnene hygger, er kreative, leger, snakker og lærer en hel masse dansk hver onsdag i den danske børnehave!
Der er stadig pladser, så du er meget velkommen til at henvende dig til sektionen, hvis du er interesseret i mere information og tilmelding.

Den danske børnehave henvender sig til børn mellem 3 og 5 år. Den skal betragtes som et supplement til børnenes franske maternelleskole. Vi mødes hver onsdag formiddag fra kl. 8.45 til kl. 12.00.

Målsætningen for børnehaven er at stimulere, styrke og gøre børnene fortrolige med dansk sprog og kultur samt give dem gode og udviklende oplevelser i “danske” omgivelser.

Gebyret for børnehaven er 820 € om året.