Om Den Danske Sektion

Den Danske Sektion henvender sig til danske familier bosiddende i Paris-området i en længere eller kortere årrække og til fastboende danske og dansk-franske familier.

Lycée International er den eneste skole i Frankrig, hvor faget dansk indgår i den normale læseplan i form af 6 ugentlige timer på hvert klassetrin i dansk og historie. Undervisningen foretages af danskuddannede lærere, der løbende holder sig orienteret om undervisningsplaner og udviklingen i de danske skoler og gymnasier. Eleverne vil således efter endt ophold let kunne integreres i det danske skolesystem.

Den Danske Sektions struktur
Den Danske Sektion bliver forvaltet af en frivillig forældrebestyrelse, bestående af de ved den årlige generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens formål er at varetage de økonomiske spørgsmål i forbindelse med driften af sektionen, herunder :
– ansættelse af lærere efter indstilling fra sektionslederen og accept af skolens franske rektor
– aflønning af lærerne
– regnskab
– opkrævning af undervisningsgebyr
– budgetudarbejdelse
– løbende kontakt med sektionslederen og lærerne, skolens franske administration, de øvrige nationale forældrebestyrelser og APELI

Bestyrelsesformand i Den Danske Sektion : Yvette Heeraman

Sektionslederen har det pædagogiske ansvar og står for den daglige kontakt med elever, forældre , lærere og den franske ledelse.
Sektionsleder : Margrethe Rønnow
Tlf. + 33 (0)6 18 43 02 97
e-mail: sectiondanoise@gmail.com