FS-klasser – modtageklasser

Français spécial-klasserne (FS) er specielle modtageklasser med intensiv franskundervisning på hvert klassetrin fra 10ème (2.kl.) til og med 2nde (1.g). Disse FS-klasser henvender sig til nyankomne ikke- eller meget lidt fransktalende elever.

Målsætningen hermed er, at disse nye elevers faglige niveau i fransk i slutningen af skoleåret ligger tilstrækkeligt højt til, at eleven kan rykke op i en normal fransk klasse det følgende skoleår.

Indlæringen i fransk sprog, syntaks og grammatik er progressiv, men efter en accelereret rytme. Da skoleskemaets andre fag, f.eks. matematik, også foregår på fransk, stilles der store krav til elevernes koncentrationsevner, flid og regelmæssighed. Selv kortere fravær kan give problemer med at indhente undervisningen.

FS-klasserne er sammensat af elever af forskellig nationalitet og med højst uensartet niveau i fransk. FS-lærerne opdeler ofte deres klasse i grupper efter elevernes baggrundskundskaber i fransk. Matematik- og fysiklærerne gennemgår det normale pensum, men i et langsommere tempo i starten.

Indslusningen året efter i en almindelig franskklasse er ligeledes krævende, da der normalt kun i første kvartal tages specielle hensyn med eks-FS-eleven. Langt de fleste elever klarer udfordringerne med succes og behøver ikke yderligere tid til at komme op på det forventede niveau.

Hver ny elevs indsats bliver vurderet individuelt. Såfremt ingen af forældrene behersker fransk, kan det i visse tilfælde anbefales at få hjælp til lektielæsningen udefra (sektionen kan være behjælpelig).

Det er vigtigt for de større elever, som allerede behersker et andet fremmedsprog (engelsk, tysk) at tvinge sig selv til at kommunikere med kammeraterne på fransk så hurtigt som muligt, således at sproget bliver et naturligt redskab i hverdagen.