FS-klasser – modtageklasser

Français spécial-klasserne (FS) er særlige modtageklasser med intensiv franskundervisning på hvert klassetrin fra 2.kl. (CE1) til og med 1.g (2nde). Disse FS-klasser henvender sig til nyankomne ikke- eller meget lidt fransktalende elever.

Målsætningen for et år i FS er, at disse nye elevers faglige niveau i fransk i slutningen af skoleåret ligger tilstrækkeligt højt til, at eleven kan rykke op i en normal fransk klasse det følgende skoleår.

Indlæringen i fransk sprog, syntaks og grammatik er progressiv, men med en intensiv rytme. Da skoleskemaets andre fag, f.eks. matematik, også foregår på fransk, stilles der store krav til elevernes koncentrationsevner, flid og regelmæssighed. Selv kortere fravær kan give problemer med at indhente undervisningen.

FS-klasserne er sammensat af elever af forskellig nationalitet og med meget uensartet niveau i fransk. FS-lærerne opdeler ofte deres klasse i grupper efter elevernes baggrundskundskaber i fransk. Matematik- og fysiklærerne gennemgår det normale pensum, men i et langsommere tempo i starten.

Indslusningen året efter i en almindelig franskklasse er krævende, da der normalt kun i første kvartal tages specielle hensyn med ‘eks-FS-eleven’. Langt de fleste elever klarer udfordringerne med succes og behøver ikke yderligere tid til at komme op på det forventede niveau.

Hver ny elevs indsats bliver vurderet individuelt. Såfremt ingen af forældrene behersker fransk, kan det i visse tilfælde anbefales at få hjælp til lektielæsningen udefra.

Det er vigtigt for de større elever, som allerede behersker et andet fremmedsprog (engelsk, tysk) at tvinge sig selv til at kommunikere med kammeraterne på fransk så hurtigt som muligt, således at sproget bliver et naturligt redskab i hverdagen.