Undervisningen

Undervisningen foregår i Den danske Afdelings egne klasseværelser, hvor man søger at skabe et godt dansk miljø. Vi følger de danske læseplaner i den udstrækning, det er realistisk inden for Lycéets rammer. Afdelingen har et elevtal med små klassekvotienter, hvilket giver et tæt samarbejde og god mulighed for differentieret undervisning.

Eleverne får her den hjælp og støtte, de kan have brug for i den første tid, hvor de skal tilpasse sig den nye skole.

Primaire (1. – 5. klasse)
For primaireklasserne ligger undervisningen fra kl. 8.45 til 16.15 afbrudt af en frokostpause fra 12.00 til 13.30. Onsdage undervises fra kl. 8.45 til 12.00. Lørdag ingen undervisning.

Nationalundervisningen ligger i blokke på 3 timer to gange om ugen, afbrudt af et frikvarter på 15 min.:

11e (1.kl) : man. 13.30 – 16.15 og ons. 08.45 – 12.00
10e (2.kl) : man. 08.45 -12.00 og tors. 13.30 – 16.15
9e (3.kl) : tirs. 08.45 – 12.00 og fre. 13.30 – 16.15
8e (4.kl) : tirs. 13.30 – 16.15 og fre. 08.45 – 12.00
7e (5.kl) : man. 13.30 -16.15 og tors.08.45 – 12.00

Der er for primaire-eleverne en fransk pasningsordning kl. 16.20 – 16.50

Secondaire : Collège og Lycée

For secondaire-klasserne ligger timerne fordelt over ugen i enkelt- eller dobbelttimer af 50 min.

Collège (6. – 9.klasse)
Timerne ligger fra kl.8.55 til 17.05 (herunder skemalagte fritimer) med en spisepause på 50 min. Onsdag eftermiddag og lørdag fri. Nationalundervisningen er fordelt over hele ugen i enkelttimer eller 2-timers moduler.

Lycée (gymnasiet)
Timerne ligger fra kl. 8.00 til 18.00 (herunder skemalagte fritimer) med en spisepause på 50 min. Nationalundervisningen er fordelt over hele ugen i enkelttimer eller 2-timers moduler.
Lørdag formiddag bliver der ofte tilrettelagt terminsprøver (bac blanc) for eksamensfagene i såvel sektionen som den franske afdeling. I 1.g/2nde forsøger man at undgå ydertimerne ved skemalægningen (8-9 og 17-18)