Undervisningen

Undervisningen foregår i Den Danske Sektions egne klasseværelser, hvor vi søger at skabe et godt dansk læringsmiljø. Vi følger de danske læseplaner i den udstrækning, det er realistisk inden for Lycéets rammer. I de danske klasser har vi få elever, hvilket giver et tæt samarbejde og god mulighed for differentieret undervisning og solid faglig udvikling.

Primaire (1. – 5. klasse)
For primaireklasserne ligger undervisningen fra kl. 8.45 til 16.15 afbrudt af en frokostpause fra 12.00 til 13.30. Onsdage undervises fra kl. 8.45 til 12.00. Lørdag ingen undervisning.

Nationalundervisningen ligger i blokke på 3 timer to gange om ugen, afbrudt af et frikvarter på 15 min.:

1.kl (CP) : man. 13.30 – 16.15 og ons. 08.45 – 12.00
2.kl (CE1) : man. 08.45 -12.00 og tors. 13.30 – 16.15
3.kl (CE2) : tirs. 08.45 – 12.00 og fre. 13.30 – 16.15
4.kl (CM1) : tirs. 13.30 – 16.15 og fre. 08.45 – 12.00
5.kl (CM2) : man. 13.30 -16.15 og tors.08.45 – 12.00

Der er for primaire-eleverne en fransk pasningsordning kl. 16.20 – 16.50

Secondaire : Collège og Lycée

For secondaire-klasserne ligger dansktimerne fordelt over ugen i enkelt- eller dobbelttimer af 50 min.

Collège (6. – 9.klasse)
Timerne ligger fra kl.8.55 til 17.05 (herunder skemalagte fritimer) med en spisepause på 50 min. Onsdag eftermiddag og lørdag fri. Nationalundervisningen er fordelt over hele ugen i enkelttimer eller 2-timers moduler.

Lycée (gymnasiet)
Timerne ligger fra kl. 8.00 til 17.05 (herunder skemalagte fritimer) med en spisepause på 50 min. Nationalundervisningen er fordelt over hele ugen i enkelttimer eller 2-timers moduler.
Visse lørdage i skoleåret kan der for 2. og 3.g blive tilrettelagt terminsprøver (bac blanc) i eksamensfagene i såvel sektionen som den franske afdeling.