Eksaminer OIB og FP9

Skolens undervisning afsluttes i 3.g med en OIB-studentereksamen (option internationale du baccalauréat), som i tillæg til den franske studentereksamen indeholder sektionsfagene : sprog/litteratur (LL) samt historie-geografi (HG).

Eksamen, som er en fransk eksamen og forvaltes af de franske myndigheder, er baseret på bilaterale aftaler mellem det franske undervisningsministerium og sektionernes hjemlige undervisningsministerier. Den afholdes på Lycée International (OIB-eksamenscenter).

SIEC (det franske eksamenscenter) og  sektionernes skolemyndigheder er ansvarlige for tilrettelæggelsen og afviklingen af eksaminerne i de nationale fag LL og HG.

Udover studentereksamen kan elever fra Lycée International stille op til følgende eksaminer :

* Folkeskolens afgangsprøver i dansk FP9 (9.klasse – 3ème)

Cambridge:
* First certificate in English (3ème)
* Certificate in Advanced English (Terminale)
* Certificate of proficiency in English (Terminale)

* Deutsche Sprachdiplom

BILD0363Som noget helt specielt for en fransk skole afholder Lycée International en dimissionsfest for OIB-studenterne og deres nærmeste familie. Herunder bliver eksamensbeviserne overrakt til den enkelte student, og festen afsluttes med en reception.