Eksaminer BFI og FP9

Skolens undervisning afsluttes i 3.g fra 2024 med en BFI-studentereksamen (Baccalauréat Français International), som i tillæg til den franske studentereksamen indeholder sektionsfagene : sprog/litteratur (ACL), historie-geografi (HG) og samfunds- og verdenskundskab (connaissance du monde, CDM), der undervises og evalueres på nationalsproget.

Eksamen, som er en fransk eksamen og forvaltes af de franske myndigheder, er baseret på bilaterale aftaler mellem det franske undervisningsministerium og sektionernes hjemlige undervisningsministerier. Den afholdes på Lycée International, der er BFI-eksamenscenter.

SIEC (det franske eksamenscenter) og  sektionernes skolemyndigheder er ansvarlige for tilrettelæggelsen og afviklingen af eksaminerne i de nationale fag ACL, HG og CDM.

Læs mere om BFI her.

Udover studentereksamen kan elever fra Lycée International stille op til følgende eksaminer :

* Folkeskolens afgangsprøver i dansk FP9 (9.klasse – 3ème)

Cambridge:
* First certificate in English (3ème)
* Certificate in Advanced English (Terminale)
* Certificate of proficiency in English (Terminale)

* Deutsche Sprachdiplom

BILD0363Som noget helt specielt for en fransk skole afholder Lycée International en dimissionsfest for FBI-studenterne og deres nærmeste familie. Hver sektion har sine egne traditioner for deres studenter med huer, kapper, blomster oa., hvorfor dimissionsfesten er en helt unik, festlig og farverig afslutning på vores elevers gymnasietid på Lycée International.
Eksamensbeviserne bliver overrakt til den enkelte student, ofte med repræsentation fra sektionernes nationale myndigheder, og festen afsluttes med en hyggelig reception og en studenterfest med musik og dans.