Skolens målsætning

Lycée International tilbyder et internationalt skolemiljø for franske og udenlandske elever under deres fælles skolegang. Skolen giver eleverne muligheder for på nært hold i hverdagen at opleve andre landes kultur, sprog og traditioner. Med forældrenes hjælp og samarbejde giver skolen eleverne en 2/3-sproget og multikulturel opvækst uden at fortrænge deres egne rødder, som man tværtimod opmuntrer dem til at udvikle gennem undervisningen og alle de mange aktiviteter omkring skolens 14 sektioner.

Skolen giver eleverne mulighed for at opnå et solidt fagligt niveau i både de franske og nationale fag. Lycée International har derfor en struktur med kapacitet til at modtage :
· udenlandske, ikke fransktalende elever, der modtages i ‘français spécial’ = modtageklasser
· franske, tosprogede elever