Skolens målsætning

Lycée International tilbyder et åbent, internationalt skolemiljø for franske og udenlandske elever under deres fælles skolegang. Skolen giver eleverne muligheder for på nært hold i hverdagen at opleve andre landes kultur, traditioner og reaktionsmønstre. Med forældrenes hjælp og samarbejde giver skolen eleverne en tosproget og bikulturel opvækst uden at fortrænge deres egne rødder, som man tværtimod opmuntrer dem til at udvikle.

Skolen giver eleverne mulighed for at opnå et solidt fagligt niveau i både de franske og nationale fag. Lycée International har derfor en struktur med kapacitet til at modtage :
· udenlandske, ikke fransktalende elever (modtages i français spécial)
· franske, tosprogede elever